Crne rupe, gravitacijski valovi i gama zrake

Nikola Godinović

Poznavanje svemira najvećim se dijelom zasniva na detekciji kozmičkih glasnika: elektromagnetskih valova, neutrina te od nedavno i gravitacijskih valova. Gama zrake (elektromagnetski valovi najviših energija) i gravitacijski valovi glasnici su najsilovitijih procesa u Svemiru. Fizičari iz Splita aktivno sudjeluju u MAGIC kolaboraciji koja upravlja dvama najosjetljivim teleskopima za detekciju kozmičkih gama zraka i koja ima dogovor s LIGO-om da po dojavi o detekciji gravitacijskih valova opaža iste te izvore u području gama zraka.