Vladimir Davidenko

Počasni gost

Vladimir Davidenko, rođen je 1972.godine u Splitu. Diplomirao je na Umjetničkoj Akademiji u Splitu 2001. god. Poslije diplome aktivno se bavi slikarstvom. Uz slikarstvo bavi se i stripom i ilustracijom
Član je HULU-a Split. Izlagao na više grupnih i samostalnih izložbi, simpozija i festivala u Hrvatskoj i inozemstvu, BiH, Njemačka, Dubai U.A.E., Baku Azerbaijan
Kao strip crtač i kolorist, radi na raznim inozemnim projektima za Francusko- Belgijske izdavače (Bande dessinee). Za Edition Delcourt kao kolorist uz crtača Damira Žitka radi na 2 albuma “La Bible- l'ancien testament- La Genese” i 2 albuma “La Bible- l'ancien testament- L'Exode “ Za Editions Soleil radi kao kolorist na, “L'Aigle Et La Salamandre1i 2”. Za Editions Glenat uz crtača Bernarda Kollea radi na 3 albuma”Antartica” Za hrvatske izdavače, Strip forum, radi na projektima,“Neretljanski Ratnik”i“Ljudevit Posavski”. Kao kompletni autor, crtač i kolorist radi za Strip forum, uz scenarij Milka Peka povijesno-fantastični strip “Jomar”. Živi i radi u Splitu.