SUPER H.I.K.

Super Hrvatska Igračka Konvencija

Kao poddogađaj drugog FantaSTikona, u suradnji s Udrugom Igranje iz Zagreba, prezentiramo vam konvenciju koja okuplja ljubitelje društvenih igara iz cijele Hrvatske.

Super H.I.K. je zamišljen kao putujuća konvencija koju će svake godine ugostiti jedan od suorganizatora. Na ovaj način se potiče ravnopravna suradnja srodnih udruga te se pruža prilika zainteresiranima iz raznih krajeva da prisustvuju ovom događanju.

Poseban naglasak stavljen je na predstavljanju domaćih autora društvenih igara široj zajednici.

Super H.I.K.

Program ovogodišnjeg Super H.I.K.a


Vidimo se za stolom :)

Vidimo se za stolom!